เรียนลูกค้าทุกท่าน... ทางร้านปิดรับงานช่วงเดือน รอมฎอน ตั้งแต่วันที่ 15-06-58 ถึง 20-07-58